ISO 9001 Kvalitet

Varför jobba enligt ISO 9001 och certifiera ert företag eller organisation?

I grunden handlar ISO 9001 om förbättring och standarden är därför ett bra verktyg för alla företag och organisationer som vill utvecklas och överträffa sina kunders förväntningar. Med ett bra Kvalitetsledningssystem får ni färre reklamationer och nöjdare kunder.

En verksamhet som uppfyller kraven i ISO 9001 är produktiv och kostnadseffektiv. Forskning visar att man kan eliminera onödiga kostnader på upp till 15 %.

En ISO 9001 certifiering fyller också en viktig funktion internt, eftersom era medarbetare ofta känner större ansvar och tillfredsställelse i sitt arbete när de aktivt deltar i kvalitetshöjande åtgärder.

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard och passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och få nöjdare kunder

ISO 9001 är dessutom ett allt vanligare krav såväl vid större upphandlingar som vid mindre affärsuppgörelser.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Kvalitet

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 9001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå