ISO 3834 Kvalificerade svetsprocesser

Varför jobba enligt ISO 3834 och certifiera ert företag?

Marknaden ställer idag allt fler krav på att leverantörer ska visa sin förmåga att leverera svetstekniska produkter och tjänster som svarar upp mot definierade svetstekniska kvalitetskrav.

Förutom att det är en nödvändighet om du vill certifiera dig för SS EN 1090 och därmed få CE-märka (prestandadeklarera) dina bärande stål- och aluminiumprodukter, finns det ytterligare ett antal bra anledningar att certifiera ert ledningssystem för svetsning, nämligen:

  • Rationaliseringsvinster
  • Intressera nya kunder och bibehålla konkurrenskraft
  • Skapa marknadsmöjligheter och bibehålla marknadsandelar
  • Ökad trovärdighet
  • Enklare kommunikation med kund. Kvalitetsstyrning enligt internationellt erkänd modell
  • Säkrare och effektivare inköp
  • Färre fel och avvikelser

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Kvalificerade svetsprocesser

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 3834-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 3834, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå