Internrevision och stöd i kvalitetsarbetet

När certifieringen är klar ska Ledningssystemet hållas levande, förbättras och utvecklas. Vi hjälper er med detta.

När Ledningssystemet och certifikatet är på plats så fortsätter arbetet – då ska Ledningssystemet hållas levande, förbättras och utvecklas.

Detta är ett arbete som ibland kan vara svårt för ett företag att genomföra på ett kompetent och oberoende sätt och därför erbjuder Kvalitetsutveckling Syd ett fortsatt samarbete där vi tar på oss rollen som er internrevisor. 

Att dessutom få en utomståendes syn på verksamheten, med nya tankar och idéer samt lärdomar från andra verksamheter och företag i liknande situationer, skapar goda möjligheter till fortsatt god utveckling av er verksamhet.

Några exempel på vad vi kan bidra med:

  • Genomföra internrevision
  • Processutveckling
  • Dokumentgranskning
  • Riskanalyser eller omvärldsanalyser
  • Inför certifieringsrevisioner eller ledningsmöten säkerställa att alla krav är uppfyllda och att all dokumentation är i ordning
  • Bevaka nya krav och regelverk
  • Riskbedömning och egenkontroll Miljö & Arbetsmiljö.

Vi tecknar ett uppdragsavtal som beskriver omfattningen och ni vet i förväg vad kostnaden blir.

Med Kvalitetsutveckling Syd AB som partner får ni inte bara en enklare väg till certifiering utan ett fortsatt bekvämt och framgångsrikt kvalitetsarbete.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå