En enklare väg till ISO-certifiering och framgångsrikt kvalitetsarbete

Kom i gång med din ISO-certifiering

Många tycker att det är krångligt att ISO-certifiera sin verksamhet. Vi tycker tvärtom. Efter många år i branschen har vi tagit fram ett sätt som gör vägen till ett ISO-certifikat enkel och effektiv. Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

Det finns flera standarder att certifiera sitt ledningssystem emot. De vanligaste är ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. Dessa standarder jobbar vi självklart med. Därutöver har vi lång och god erfarenhet inom trafiksäkerhet, information och data­säkerhet, livsmedelssäkerhet, kontrollorgan samt testning och kalibrering. Eftersom vi även jobbar med ISO 3834 (svetsprocesser) finns även EN 1090 för stål och aluminiumkonstruktioner i vårt utbud.

Många företag är certifierade i flera standarder. Oavsett vilken standard ni planerar att införa, så kommer ISO-certifieringen att ge er många positiva effekter – allt ifrån nöjdare kunder och nöjdare medarbetare till bättre lönsamhet.  

Vi lotsar er hela vägen och lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet med att få ert ledningssystem (eller verksamhetssystem som vissa hellre vill kalla det) på plats för att i nästa steg få ett ISO-certifikat. 

En del i Lednings- och verksamhetssystemen är att dokumentera på ett strukturerat sätt. Vi gör ert ledningssystem tillgängligt och enkelt antingen på ert befintliga Intranät eller skapar vi en ny samverkansplattform.

Fortsatt framgångsrikt kvalitetsarbete när ditt ISO-certifikat är på plats

När certifieringen är klar, eller om ni redan idag är ISO-certifierade, hjälper vi er att upprätthålla och vidareutveckla Lednings- eller verksamhetssystemet för att skapa maximal nytta. Genom ett fortsatt samarbete tar vi rollen som ansvarig för exempelvis interna revisioner, lagbevakning och dokumentgranskning – allt utifrån era behov och önskemål.

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar inom Arbetsmiljö, antingen fristående eller kopplat till ert ISO 45001-certifiering.  Därutöver bistår vi er i att utbilda berörda medarbetare i den ISO-standard ni certifierats enligt.

Med Kvalitetsutveckling Syd AB som partner får ni en enklare väg till certifiering och maximal nytta av ert kvalitets- eller verksamhetssystem.  

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå