ISO 27001 Informationssäkerhet

Varför jobba enligt ISO 27001 och certifiera ert företag eller organisation?

Med hjälp av ISO 27001 skyddar ni er från informationsstöld och säkerställer att era kunders information är skyddad.

Syftet är att medarbetare och kunder ska ha kontrollerad tillgång till korrekt information medan obehöriga inte ska ges möjlighet att komma åt och se eller förvanska den.

Genom att certifiera ert Ledningssystem för informationssäkerhet åstadkommer ni ett ökat förtroende ifrån intressenter, kunder, medarbetare, ägare och tredjepart. En ökad trygghet gentemot förlust eller att viktig information kommer i orätta händer och en minskad risk för skada kopplad till företagets rykte eller varumärke.

Dataskyddsförordningen (GDPR) utgör en delmängd av det som ett företag behöver arbeta med inom informationssäkerhetsområdet. Kraven i ISO 27001 går utöver dessa eftersom standarden omfattar samtliga informationstillgångar och inte enbart personuppgifter.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Informationssäkerhet

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 27001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 27001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 27001 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå