ISO 39001 Trafiksäkerhet

Varför jobba enligt ISO 39001 och certifiera ert företag eller organisation?

Säkerheten på våra vägar är ett gemensamt ansvar och ISO 39001 berör alla organisationer som vill förbättra vägtrafiksäkerheten, exempelvis transportörer, buss- och taxiverksamhet, fordonstillverkare, vägbyggare och skolor.

Syftet med standarden är att arbeta mer systematiskt med trafiksäkerhet, för att rädda människoliv och reducera det mänskliga lidandet till följd av trafikolyckor.

Sveriges långsiktiga vision för trafiksäkerhetsarbete bygger på ”Nollvisionen”, där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken.

Konsumentkraven ökar på att transporter sker på ett betryggande sätt. Detta gäller allt från transporter av barn, äldre till gods-, buss- och personbilstrafik.

Även kraven på att säkerställa trafiksäkerhetsarbetet från transportköparna blir allt tydligare i olika upphandlingar.

Genom att certifiera ert ledningssystem för trafiksäkerhet så tar ni trafiksäkerhetsarbetet på allvar både gentemot kunder och andra intressenter samt minskar risken att ert företag blir inblandade i olyckor.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Trafiksäkerhet

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 39001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 39001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 39001 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå