ISO 22000 Livsmedelssäkerhet

Varför jobba enligt ISO 22000 och certifiera ert företag eller organisation?

Idag korsar livsmedelsprodukter världens alla gränser, kundernas krav på livsmedelssäkerhet växer alltmer och hållbarhetsfrågor är här för att stanna. För att garantera säkerheten i den globala livsmedelsförsäljningen, finns en internationell standard, ISO 22000. Standarden hjälper företag att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna.

Konsekvenser vid felaktigt hanterat livsmedel kan vara allvarliga.

ISO 22000 omfattar hela livsmedelskedjan och därmed alla företag som på något vis är knutna till livsmedelsindustrin, i produktions- eller distributionskedjan. Det innebär att den även omfattar foderproducenter och tillverkare av maskiner, förpackningar, distributörer, grossister och butiker.

På en global marknad blir certifieringen ett bevis på att er organisations livsmedelssäkerhet håller måttet.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Livsmedelssäkerhet

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 22000-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 22000, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 22000 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå