EN 1090 Bärande stålkonstruktioner

EN 1090 Certifiering är ett lagkrav i EU

Alla bärverksdelar i stål som levereras till byggindustrin måste vara CE-märkta. Syftet med förordningen är att Sverige ska anpassa sina regelkrav till EU:s samt att skapa säkrare byggnader. För att få CE-märka sina produkter måste man vara certifierad enligt SS-EN 1090-1.

Kravet på CE-märkning innebär att om jobbet innefattar svetsning, måste ert företag även vara certifierat enligt SS EN 3834 och de krav som denna standard ställer på bl a certifikat på svetsarprövning enligt ISO 9606.

Det är därför vi har specialiserat oss på detta. Vi har lång erfarenhet av vilka fallgropar som finns och hur man snabbt och mest kostnadseffektivt driver igenom en certifieringsprocess. I vårt erbjudande finns allt med som du behöver för att säkert klara certifieringen av 3834 och 1090.

Tillsammans tar vi fram allt som behövs för att säkerställa ert certifikat

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert 1090-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå