Kvalitetsutveckling Syd AB:s integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://kvalitetsutvecklingsyd.se | https://kvalitetsutveckling.se

Hos oss är dina uppgifter skyddade

Kommentarer

Från och med den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PuL) med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Detta oavsett om du är kund eller leverantör.

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ett registerutdrag över Kvalitetsutveckling Syd AB:s behandling avseende dina personuppgifter.

Som registrerad kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du har lämnat till viss behandling genom att kontakta info@quisyd.se. Skulle uppgifterna som vi behandlar vara felaktiga kan du meddela oss genom att kontakta info@quisyd.se  Vi kommer då att rätta uppgifterna. Skulle personuppgifterna inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att begära att uppgifterna raderas. 

Det kan i vissa fall finnas juridiska skäl (ex affärsförbindelser, myndighetskrav etc.) som gör att vi behöver ha kvar vissa uppgifter i våra administrativa system.

Begäran skall ställas till vår postadress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och företag.

Har du frågor kring detta ber vi dig kontakta oss på info@quisyd.se.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 Utöver ovan så samlar vi aldrig in information för annat ändamål än för att fullfölja våra avtalade förpliktelser gentemot dig som kund eller leverantör till oss.

Vi lämnar därför aldrig ut någon information så att enskilda individer eller företag kan identifieras. Undantag kan vara för att uppfylla ett myndighetskrav.

Vart vi skickar dina upgifter

Dina uppgifter består av namn, företag och kontaktinformation. Dessa lagras i syfte att möjliggöra leveransen av våra tjänster till er och för att uppdatera er med viktig information förknippat med dessa tjänster. Dina uppgifter förvaras hos oss så länge du är kund hos oss på Kvalitetsutveckling Syd AB, så länge tjänsten kräver det samt så länge behovet kvarstår i förhållande till andra lagar och myndighetskrav.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kvalitetsutveckling Syd AB enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. 

Mats Knutsson
VD

 

Scroll to Top

admin login