Kvalitetsutveckling Syd AB:s integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://kvalitetsutvecklingsyd.se | https://kvalitetsutveckling.se

Hos oss är dina uppgifter skyddade

Från och med den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PuL) med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Detta oavsett om du är kund eller leverantör.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ett registerutdrag över Kvalitetsutveckling Syd AB:s behandling avseende dina personuppgifter.

Som registrerad kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du har lämnat till viss behandling genom att kontakta info@quisyd.se. Skulle uppgifterna som vi behandlar vara felaktiga kan du meddela oss genom att kontakta info@quisyd.se Vi kommer då att rätta uppgifterna. Skulle personuppgifterna inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att begära att uppgifterna raderas. 

Det kan i vissa fall finnas juridiska skäl (ex affärsförbindelser, myndighetskrav etc.) som gör att vi behöver ha kvar vissa uppgifter i våra administrativa system.

Begäran skall ställas till vår postadress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och företag.

Dina uppgifter består av namn, företag och kontaktinformation. Dessa lagras i syfte att möjliggöra leveransen av våra tjänster till er och för att uppdatera er med viktig information förknippat med dessa tjänster. Dina uppgifter förvaras hos oss så länge du är kund hos oss på Kvalitetsutveckling Syd AB, så länge tjänsten kräver det samt så länge behovet kvarstår i förhållande till andra lagar och myndighetskrav.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kvalitetsutveckling Syd AB enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. 

Har du frågor kring detta ber vi dig kontakta oss på info@quisyd.se.

 

Mats Knutsson
VD

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå