ISO 17025 Testning och kalibrering

Varför jobba enligt ISO 17025 och certifiera ert företag eller sn organisation?

Standard som fastställer allmänna kompetenskrav som gör det möjligt för provnings- och kalibreringslaboratorier att påvisa att deras verksamhet bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat.

Standarden kan tillämpas på alla laboratorier som utför provning och/eller kalibrering.

I många fall ställer kunderna krav på att respektive testmetod dessutom ska vara ackrediterade av Swedac. Detta ger en verklig kvalitetsstämpel som öppnar många nya dörrar.

Med hjälp av standarden kan samarbetet mellan laboratorier och andra organ förbättras och utbytet av information och erfarenheter underlättas. Den ger er goda förutsättningar att säkerställa kompetens, opartiskhet och förmåga att kontinuerligt producera pålitliga resultat.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Testning och kalibrering

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 17025-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 17025, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 17025 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå