ISO 17020 Krav på kontrollorgan

Varför jobba enligt ISO 17020 och certifiera ert företag eller organisation?

ISO 17020 är ett självklart stöd för er som arbetar med kravställning inom ett kontrollorgan.

En ackreditering mot ISO 17020 är oftast ett krav och en internationell kvalitetsstämpel som fungerar förtroendehöjande för er verksamhet.

Den harmoniserar de allmänna krav som ställs på organisationer som bedriver kontrollverksamhet, så att tjänsterna kan accepteras av både uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter

Standarden fastställer kompetenskrav för organisationer som utför kontroller, samt krav på hur kontrollverksamheten ska bedrivas på ett opartiskt och konsekvent sätt. Den kan tillämpas på olika typer av kontrollorgan och på samtliga stadier i ett föremåls livscykel.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 17020-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 17020, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 17020 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå