Digitalt Ledningssystem

Sex anledningar till att digitalisera sitt Ledningssystem

Vi gör ert Lednings- eller verksamhetssystem tillgängligt och enkelt antingen på ert befintliga Intranät eller skapar vi en ny digital plattform. Fördelarna med att visualisera Ledningssystemet digitalt är bland annat:

 • Lättillgängligt för alla involverade medarbetare
 • Lättare att förvalta och uppdatera
 • Enkel och flexibel avvikelsehantering
 • Processerna blir lättillgängliga och enklare att förstå när man kan klicka sig vidare i flödet
 • Med hjälp av årshjul och påminnelser missar ni inga deadlines
 • Effektivt och överskådligt då allt är samlat på ett och samma ställe

Om ni har ett integrerat system med olika standarder så är vinsterna med ett digitalt system ännu större.

Skräddarsydd lösning efter era önskemål och behov

Vi skräddarsyr lösningen efter era önskemål och behov och vi gör det genom att använda oss av Sharepoint. Sharepoint ingår i er Microsoft-licens så någon löpande merkostnad eller krånglig extra inloggning blir det inte.

Vårt erbjudande bygger på olika moduler som vi bygger enligt era önskemål

Exempel på moduler är:

 • Processer
 • Länkar
 • Avvikelsehantering
 • Klickbara dokument
 • Behörighetsstyrning
 • Årshjul
 • Påminnelser

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå