ISO 28001 Säkerhetshantering för försörjningskedjan

Varför jobba enligt ISO 28001 och certifiera ert företag eller organisation?

Standarden ISO 28001 innehåller krav på säkerhetsledningssystem och riktar sig till alla aktörer i en leveranskedja, till exempel livsmedelskedjan.

ISO 28001-standarden ger ett ramverk för att minska riskerna för människor och gods i leveranskedjan. Den hjälper till att hantera och minska potentiell säkerhet inom logistikområdet och riktar in sig på hot som terrorism, bedrägeri och piratkopiering. ISO 28001 kan hjälpa alla organisationer att mildra effekterna av säkerhetsincidenter, från ökad synlighet i leveranskedjan till minskade störningar i leveranskedjan.

ISO 28001 fokuserar på aspekter som är viktiga för er att hantera och säkerställa säkerhetsrisker i leveranskedjan. Det kan handla om finansiering, tillverkning, informationshantering, transport, lagring av varor under transport och lagring av varor i lager.

Standarden är tillämplig på organisationer av alla storlekar inom tillverkning, service, lagring eller transport i alla led av produktions- eller leveranskedjan.

Fördelar med att införa ISO 28001:

  • Underlätta handeln och påskynda transporten av varor över gränserna
  • Övervaka och hantera säkerhetsrisker
  • Gör det möjligt för ledningen att fokusera på de områden som ger upphov till störst oro
  • Benchmarking av metoder för säkerhetshantering
  • Kostnadsbesparingar genom att minska antalet säkerhetsincidenter
  • Garantera individers säkerhet och säkerheten för varor och tjänster.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för säkerhetshantering för försörjningskedjan

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 28001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 28001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 28001 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet och ISO 22000 Livsmedelssäkerhet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå