ISO 45001 Arbetsmiljö

Varför jobba enligt ISO 45001 och certifiera ert företag eller organisation?

ISO 45001 är ett Ledningssystem för Arbetsmiljö som ger er stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva över tid.

Syftet är att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ett certifikat för ISO 45001 Arbetsmiljö är ett bevis på att ni är en ansvarstagande arbetsgivare som hela tiden arbetar med att förbättra arbetsmiljön.

En ISO 45001 certifiering hjälper er att upptäcka och förebygga risker i verksamheten, minska era kostnader för till exempel sjukfrånvaro och skapa en sundare arbetsmiljö. Det i sin tur stärker både er konkurrenskraft och ert varumärke.

Med ett ISO 45001 Ledningssystem kan ni styra och utveckla ert arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt. Det är strategiskt viktigt i dag när arbetsmiljöfrågor står högt på agendan.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Arbetsmiljö

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 45001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Ledningssystem enligt ISO 45001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 45001 är kompatibelt med andra standarder för ledningssystem, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001. Den är därför idealisk för integrering i era befintliga Ledningssystem och processer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå