ISO 14001 Miljö

Varför jobba enligt ISO 14001 och certifiera ert företag eller organisation?

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö och passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och minska sin miljöbelastning.

Kort o gott handlar denna standard enbart om att ni ska göra vad ni kan utifrån era egna förutsättningar.

Ett strategiskt och dedikerat miljöarbete innebär många fördelar. När ni arbetar med att hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar blir ni också mer lönsamma.

  • Sparar tid och pengar – ni effektiviserar användningen av råvaror, material och energi och minskar samtidigt mängden avfall att hantera.
  • Ökar er konkurrenskraft – många kunder ställer miljöcertifiering ISO 14001 som krav vid affärsuppgörelser och upphandling.
  • Stärker ert varumärke – certifikatet innebär goodwill och tydliga marknadsfördelar, både i Sverige och internationellt.
  • Skapar säkrare rutiner för riskhantering – med ISO 14001 arbetar ni systematiskt och proaktivt.
  • Stärker era medarbetare – ni höjer medarbetarnas miljökompetens och gör dem delaktiga i ert löpande utvecklingsarbete, vilket också ökar deras motivation.

En ISO 14001 certifiering hjälper er att minska er negativa miljöpåverkan och hitta mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar – samtidigt som ni stärker ert varumärke och er konkurrenskraft.

Tillsammans tar vi fram ert Ledningssystem för Miljö

Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ert ISO 14001-certifikat enkel och effektiv. Vi lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet.

Tillsammans tar vi fram ett Miljöledningssystem enligt ISO 14001, som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er.

ISO 14001 är uppbyggt enligt liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därför smidigt integreras i era befintliga Ledningssystem och processer, exempelvis ISO 9001 Kvalitet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå