SS EN 1090

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft. Den innebär att alla bärverksdelar i stål som levereras till byggindustrin måste vara CE-märkta.

För att få CE-märka sina produkter måste man vara certifierad enligt SS-EN 1090-1.

Det börjar bli bråttom. Risken är att man tappar affärer om man inte uppfyller kraven.

Syfte

Syftet med den nya förordningen är att Sverige ska anpassa sina regelkrav till EU:s. Ett annat är att skapa säkrare byggnader. Den 1 juli 2014 trädde den nya förordningen i kraft – och nu är det faktiskt straffbart att leverera bärande stålkomponenter som inte är CE-märkta.

Risker

Det finns en risk att många inte inser allvaret i detta. Bara ett fåtal av alla smidesverkstäder är certifierade idag – vilket innebär att man kan bli diskvalificerad direkt vid kundens utvärdering av lämnat anbud. Oavsett hur lågt pris man lämnat.

Krav

Det nya kravet på CE-märkning innebär att företagen även måste vara certifierade enligt SS EN 3834 och de krav som denna standarden ställer på bl a certifikat på svetsarprövning enligt ISO 287 Många företag har fullt upp med det som de är bra på och känner att detta kan bli dem övermäktigt.

Vi hjälper dig!

Det är därför som vi har specialiserat oss på att hjälpa dessa företag. Vi har lång erfarenhet av vilka fallgropar som finns och hur man snabbast och mest kostnadseffektivt driver igenom en certifieringsprocess. I vårt erbjudande finns allt med som du behöver för att säkert klara certifieringen av 3834 och 1090.

Så här går det till för att bli ISO certifierade i Sverige

1.- Varför ISO certifiering?

Organisationer väljer ISO-certifiering av flera skäl. De två viktigaste orsakerna är att öka chansen att vinna företag (t.ex. att kvalificera sig som en potentiell leverantör för olika anbud och att öka trovärdigheten); och för att förbättra affärsresultatet, vilket ökar vinsten.

2.- Resurser

Du behöver expertis för att implementera systemet för att uppfylla din valda standard. Du kan välja en anställd eller använda hjälp av en extern konsult. Du måste också välja ett certifieringsorgan i detta skede.

5.- Bedömning


Det valda certifieringsorganet kommer att göra bedömningen.

3.- Situations-kontroll

Din konsult eller interna ISO-mästare kommer att bedöma dina nuvarande system (eller hur du arbetar om du inte har några formella processer) mot den valda standarden. Detta ger en lista över vad som måste arbetas med under implementeringsfasen.

4.- Genomförande

De ändringar som identifierats ovan kommer att genomföras vilket resulterar i att ett formellt ledningssystem finns på plats som kan bedömas mot den valda standarden.

quisyd_slider_hem_ikon_1a

5.- Bedömning


Det valda certifieringsorganet kommer att göra bedömningen.

3.- Situations-kontroll

Din konsult eller interna ISO-mästare kommer att bedöma dina nuvarande system (eller hur du arbetar om du inte har några formella processer) mot den valda standarden. Detta ger en lista över vad som måste arbetas med under implementeringsfasen.

6.- korrigerings- åtgärder

Det är inte ovanligt att en bedömning belyser områden som behöver korrigeras innan ett certifikat tilldelas. Revisorer bör ge tydlig vägledning om vad som måste rättas. I vissa fall kan ytterligare bedömning behöva göras.

4.- Genomförande

De ändringar som identifierats ovan kommer att genomföras vilket resulterar i att ett formellt ledningssystem finns på plats som kan bedömas mot den valda standarden.

7.- Certifiering

När alla standarder har uppfyllts, kommer ditt certifieringsorgan att tilldela dig certifikatet för din standard. Certifieringen kommer att krävas förnyelse vart tredje år, med årliga granskningar.

Vi har mångårig erfarenhet kring ledningssystem och certifieringar

Vi hjälper dig med hela processen från ax till limpa.

Vi hjälper dig med den kvalitetssäkring som du behöver i din egen bransch.

ISO/IEC 27001

En internationell standard som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten.

SS EN ISO 3834

Varför du bör satsa på 3834:an har du säkert bra koll på…. Om inte, får du här ett ytterligare antal bra anledningar.

SS EN 1090

För att få CE-märka sina produkter måste man vara certifierad enligt SS-EN 1090–1.

Har du funderingar kring våra tjänster?

Tveka inte att höra av dig!
Vi garanterar en återkoppling inom 24 timmar

Mats Knutsson

VD
Scroll to Top

admin login

TACK FÖR ATT DU KONTAKTAR OSS!

Vi hör av oss så snart vi kan.

Webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att använda webbplatsen accepterar du vår användning av kakor.